[Unity Tutorial #01] วางแผนเกม

ก่อนที่เราจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เราก็ต้องมาวางแผนการสร้างนั้นให้ดีกันก่อน การสร้างเกมก็เช่นกัน ไม่ใช่เพียงแค่มีรูปแบบเกมอยู่ในหัวแล้วคุณจะทำมันแบบไร้ทิศทาง

[Unity Tutorial #02] สร้างคลาสตัวละคร

เกมที่เราจะสร้างนี้เป็นเกมแนวทหาร สงคราม และจุดเด่นหลักๆของเกมนี้จะอยู่ที่ตัวละครในเกม โดยการสร้างตัวละครในเกมนี้ เราจะมาสร้างคลาสที่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์