[Unity Tutorial #02] สร้างคลาสตัวละคร

เกมที่เราจะสร้างนี้เป็นเกมแนวทหาร สงคราม และจุดเด่นหลักๆของเกมนี้จะอยู่ที่ตัวละครในเกม โดยการสร้างตัวละครในเกมนี้ เราจะมาสร้างคลาสที่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์