Adobe XDTutorials

วิธีวาดรูปร่าง (Shape) และการกำหนดลักษณะต่างๆ

ระบบปฏิบัติการ: macOS Sierra
Adobe XD เวอร์ชัน: 3.1.12.2

 

รูปสี่เหลี่ยม

เลือกเครื่องมือ Rectangle หรือ R จากนั้นจึงคลิกแล้วลาก

ปรับขนาดรูป

วิธีปรับขนาดของรูปมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 เปลี่ยนที่ Panel ด้านขวามือ โดย
W (Width) คือ ความกว้าง
H (Height) คือความสูง
 
วิธีที่ 2 ลากจุดที่มุมรูป

หมุนรูป

วิธีหมุนรูปมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 กำหนดค่าองศาที่ Panel ด้านขวามือ

วิธีที่ 2 หมุนที่มุมด้านนอก มุมใดมุมหนึ่งของรูป

เปลี่ยนสีรูป

ติ๊กถูกที่เมนู Fill ใน Panel ด้านขวามือแล้วเลือกสี

เปลี่ยนสีรูปเป็น Gradient

1) ที่ป็อปอัปเลือกสี ให้เปลี่ยนจาก Solid Color เป็น Gradient

2) ที่ช่องถัดมาจะมี 2 จุดติดซ้ายขวาสำหรับกำหนดสี คลิกจุด 1 ครั้งแล้วเลือกสี คลิกที่ว่างในช่องจะเป็นการเพิ่มจุดสี

3) ที่รูปจะมีจุด 2 จุดเชื่อมกัน ซึ่งเราสามารถปรับทิศทางของสีได้และสามารถลากจุดออกนอกขอบเขตรูปได้

 

เส้นกรอบรูป

ติ๊กถูกที่เมนู Border ใน Panel ด้านขวามือแล้วเลือกสี โดยเส้นกรอบจะมีให้เลือก 3 แบบ

แบบที่ 1 เส้นอยู่ในรูป (Inner Stroke)

แบบที่ 2 เส้นอยู่นอกรูป (Outer Stroke)

แบบที่ 3 เส้นอยู่ทั้งนอกและในรูป (Center Stroke)

ทำรูปมุมโค้ง

เลือกรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ จากนั้นจึงเปลี่ยนค่าความโค้งของมุมรูปที่เมนูดังต่อไปนี้   ซึ่งจะมีการใส่ค่าความโค้ง 2 แบบ

แบบที่ 1 ทุกมุมใช้ค่าเดียวกัน

แบบที่ 2 แต่ละมุมใช้ค่าต่างกัน ซึ่งเมื่อคลิกช่องใดช่องหนึ่ง มุมในเมนูจะถูกไฮไลต์ด้วยสีฟ้า

เงา

ติ๊กถูกที่เมนู Shadow ใน Panel ด้านขวามือแล้วเลือกสี เปลี่ยนค่า A (Alpha) ที่กล่องเลือกสี เพื่อเพิ่มหรือลดความทึบของสี

ที่เมนู Shadow สามารถปรับค่าได้ดังต่อไปนี้

X - ตำแหน่งเงาในแนวนอน หากค่าน้อยกว่า 0 เงาจะอยู่ด้านซ้าย หากค่ามากกว่า 0 เงาจะอยู่ด้านขวา

Y - ตำแหน่งเงาในแนวตั้ง หากค่าน้อยกว่า 0 เงาจะอยู่ด้านบน หากค่ามากกว่า 0 เงาจะอยู่ด้านล่าง

B -  ค่าความเบลอของเงา

รูปวงกลม

เลือกเครื่องมือ Ellipse หรือ E จากนั้นจึงคลิกแล้วลาก การปรับแต่งลักษณะของวงกลมสามารถทำได้เหมือนกับรูปสี่เหลี่ยม

เส้น

เลือกเครื่องมือ Line หรือ L จากนั้นจึงคลิกแล้วลากเส้น โดยสามารถปรับลักษณะของเส้นได้ดังนี้

1) สีเส้น
2) ขนาดเส้น
3) เงา

 

รูปอิสระ

เลือกเครื่องมือ Pen หรือ P จากนั้นจึงคลิกแล้วลากเส้น ขณะวาดรูป หากคลิก 1 ครั้งจะได้ 1 มุม หากคลิกค้างแล้วลากจะได้มุมที่โค้งมนมากขึ้น ซึ่งรูปอิสระสามารถปรับลักษณะได้เหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม

การรวมกลุ่ม

การรวมไอเท็มต่างๆ เป็นกลุ่ม สามารถทำได้โดยการเลือกหลายๆ ไอเท็ม แล้วคลิกขวา จากนั้นจึงเลือกเมนู Group หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl + G หรือ Command + G ซึ่งการรวมกลุ่มไอเท็มจะทำให้ง่ายต่อการจัดการไอเท็มต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย การซ่อน และการล็อคห้ามแก้ไข

การล็อคเพื่อป้องกันการแก้ไข

การล็อคไอเท็มสามารถทำได้โดยการเลือกไอเท็มแล้วคลิกขวา จากนั้นจึงเลือกเมนู Lock หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl + L หรือ Command + L หรือกดเมนูรูปแม่กุญแจที่ Panel ด้านซ้ายมือ ซึ่งจะปรากฏเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อไอเท็ม โดยการล็อคไอเท็มไว้จะช่วยป้องกันการแก้ไขแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น การลากคลุมไอเท็มด้านบนไอเท็มที่ถูกล็อคเพื่อที่จะเคลื่อนย้าย เป็นต้น

*เมื่อเคลื่อนย้าย Artboard ไอเท็มที่ถูกล็อคไว้จะเคลื่อนย้ายตามไปด้วย

การซ่อนไอเท็ม

การซ่อนไอเท็มสามารถทำได้โดยการเลือกไอเท็มแล้วคลิกขวา จากนั้นจึงเลือกเมนู Hide หรือกดเมนูรูปตาที่ Panel ด้านซ้ายมือ ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อไอเท็ม

การผสมรูป

การผสมรูป สามารถทำได้โดยการเลือกรูปที่ต้องการ 2 รูปขึ้นไป จากนั้นจึงคลิกเมนูนี้ ซึ่งจะมีการผสมให้เลือกอยู่ 4 แบบ

แบบที่ 1 Add เป็นการรวมรูปเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

แบบที่ 2 Subtract เป็นการลบรูปข้างหลังด้วยรูปข้างหน้า

แบบที่ 3 Intersect เป็นการเอาแต่พื้นที่ที่ทับซ้อนกันเท่านั้น

แบบที่ 4 Exclude Overlap เป็นการลบพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน